Home

 

 

Welkom op de website van Daltonschool In Balans


Banner logo

Daltonschool In Balans
Rusheuvelstraat 75
5346 JH OSS
0412 – 691166


Geen Evenementen

VOLG ONS OP TWITTER 

 

Ik ben ik en jij bent jij, samen leren wij.

Lieve leerlingen,
Geachte moeder / vader, opa / oma of heer / mevrouw,

U bevindt zich op de website van Daltonschool in Balans.
De school maakt samen met Openbare basisschool De Kleine Wereld, het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang deel uit van een Horizonschool, waar kinderen van 0-12 jaar tot ontwikkeling komen. Daltonschool In Balans verzorgt de basis van de schoolontwikkeling van het kind.

Het onderwijs wordt gegeven volgens de Dalton-waarden waarin Zelfstandigheid, Vrijheid in gebondenheid en Samenwerking, door inzet van structureel coöperatieve werkvormen, hoog in het vaandel staan.
De leerlingen leren van jongs af aan om te gaan met deze waarden en worden daarin begeleid door de leerkracht. Er zit een opbouwende lijn in het omgaan met de Dalton-waarden in.

Als de leerlingen zelfstandig aan het werk zijn, geeft dat de leerkracht tijd om leerlingen extra ondersteuning te geven, bijvoorbeeld aan de instructietafel.
De leerlingen leren zo om te gaan met uitgestelde aandacht, samen te werken met een maatje of in een groepje.

Alle groepen 3 tot en met 8 hebben de beschikking over een digitaal schoolbord in het lokaal waardoor het onderwijs nog interessanter en uitdagender gemaakt kan worden.

Communicatie is een speerpunt voor de school. We willen daar goed mee omgaan. Deze website zal in de communicatie een belangrijke rol gaan spelen.
Tweewekelijks treft u hier de Express aan, een informatiebulletin voor de ouders / verzorgers. Ook allerlei nieuwtjes, MR berichten, inschrijfformulieren, de schoolgids, foto’s van uitstapjes… het is allemaal hier te vinden.

We hopen dat de website net zo goed wordt als ons onderwijs, of andersom??
Daltononderwijs doe je met je hart, je ziel en je handen!
Ik hoop dat u onze website nog vaak zult bezoeken­.

Met vriendelijke groeten,

Vera Tonino, directeur RDO_vignet_kleur